Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Thema's

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

Krachtwijken

Oorzaken gezondheidsachterstanden

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

 • Aldemon AM.Social capital and mental health: an interdisciplinary review of empiric evidence. Social Science and Medicine, 2005; 61: 943-964.
 • Berkman LF, Glass T, Brissette I, Seeman TE.From social integration to health: Durkheim in the new millennium. Soc Sci Med 2000; 51: 843-57.
 • Berkman LF, Glass T.Social integration, social networks, social support and health. In: L.F. Berkman & I. Kawachi, Social Epidemiology. New York: Oxford Press, 2000.
 • Bourdieu P.The forms of capital. In: J.G. Richardson (Ed). Handbook of theory and reseacrh for sociology of education. New York: Greenwood Press, 1986;: 241-258.
 • Carpiano RM.Neighbourhood social capital and adult health: an emperical test of a Bourdieu-based model. Health & Place, 2007; 13: 639-655.
 • Enders-Slegers JMP.Een leven lang goed gezelschap: empirisch onderzoek naar de betekenis van gezelschapsdieren voor de kwaliteit van leven van ouderen. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2000.
 • Ferlander S.The importance of different forms of social capital for health. Acta Sociologica, 2007; 50(2): 115-128.
 • Fone D, Dunstan F, Loyd K, Williams G, Walkins J, Palmer S.Does social cohesion modify the association between area income deprivation and mental health? A multilevel analysis. International Journal of Epidemiology, 2007; 36: 338-345.
 • Forrest R, Kearns ASocial cohesion, social capital and the neighbourhood. Urban Studies, 2001; 38(12): 2125-2143.
 • Hart J de, Knol F, Maas - de Waal C, Roes T.Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: SCP, 2002.
 • Harting J, Assema P van.Community projecten in Nederland. De eeuwige belofte?. Groningen: Universiteit Groningen, 2007.
 • House JM, Landis KR, Umberson D.Social relationships and health. Science, 1988; 241: 540–545.
 • Kawachi I, Berkman L.Social cohesion, social capital, and health. In: Berkman L, Kawachi I (eds.). Social epidemiology. New York: Oxford University Press, 2000.
 • Kawachi I, Kennedy BP, Lochner K, Prothrow-Stith D.Social capital, income inequality, mortality. American Journal of Public Health, 1997; 87(9): 1491-1498.
 • Kleinhans RJ, Priemus H, Engbersen G.Understanding social capital and recently restructured urban neighbourhoods: two cases in Rotterdam. Urban Studies, 2007; 44(5/6): 1069-1091.
 • Kleinhans RJ.Sociale implicaties van herstructurering en herhuisvesting. Delft: Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft, 2005.
 • McNeill LH, Kreuter MW, Subramanian SV.Social environment and physical activity: a review of concepts and evidence. Social Science and Medicine, 2006; 63: 1011-1022.
 • Morgan A, Currie C, Due P, Gabhain SN, Rasmussen M, Samdal O, et al.Mental well-being in school-aged children in Europe: associations with social cohesion and socioeconomic circumstances. Kopenhagen: WHO/HBSC Forum, 2007.
 • Putnam RB.Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster paperbacks, 2000.
 • Seeman TE.Social ties and health: the benefits of social integration. Annals of Epidemiology 1996; 6: 442-51.
 • Silva MJ de, McKenzie K, Harpman T, Huttly SRA.Social capital and mental illness: a systematic review. Journal of Epidemiology Community Helath, 2004; 59: 619-627.
 • Sonderen E van.Het meten van sociale steun met de Sociale Steun Lijst - Interacties (SSL-I) en Sociale Steun Lijst - Discrepanties (SSL-D): Een handleiding. Groningen: Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken, 1993.
 • Stansfeld SA.Social support and social cohesion. In: M. Marmot & R.G. Wilkinson (Eds.), Social determinants of health. New York: Oxford University Press, 1999.
 • Verweij A, Lucht F van der, Droomers M. Gezondheid in veertig krachtwijken. Bilthoven: RIVM,2008.
 • WBO.Onderzoeksverantwoording Woningbehoefte Onderzoek 2002. Dongen: GFK Panelservices Benelux BV, Intomart BV, R & M, 2003.
 • WoON.Woon Onderzoek Nederland 2006. Onderzoeksdocumentatie module Woningmarkt. Delft: ABF Research, 2007.
 • Yen IH, Syme SL.The social environment and health: a discussion of the epidemiologic literature. Annual review of public health, 1999; 20: 287-308.
gezondheidsachterstanden