Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Preventie op school

In dit onderwerp vindt u overkoepelende informatie over preventie op school. U kunt bij de volgende onderwerpen ook informatie over preventie op school vinden: roken, preventie van overmatig alcoholgebruik, welke vormen gericht op preventie van voeding zijn er? , preventie van seksueel risicogedrag, inhoudelijke samenhang tussen gezondheidsbevorderende interventies en preventie gericht op de jeugd.

Kort en bondig

Doel en organisatie

Bereik en effectiviteit

Kijk ook eens bij:

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

 • Berg M van den, Schoemaker CG (red.). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport nr. 270061007. Bilthoven: RIVM,2010.
 • Berg M van den, Schoemakers CG.Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM, 2010.
 • Bos V, De Jongh DM, Paulussen TGWM.Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD’en en scholen. Bilthoven, 2010.
 • De Jongh DM, Bos V (red.).Handleiding Gezonde School. Basisonderwijs. Bilthoven, 2010.
 • DH, Department of Health.Choosing Health: Making healthy choices easier. London: The Stationary Office, 2004b.
 • EC, Europese Commissie.De Commissie trekt 90 miljoen euro per jaar uit voor een schoolfruitregeling. Brussel, 9 november 2008. http: //europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1739&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en (geraadpleegd 23 februari 2009). Brussel: Europese Commissie, 2008c.
 • European Pact for Mental Health and Well-being.EU High-level conference “Together for mental health and well-being”, Brussels 12-13 June 2008. http: //ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf (geraadpleegd 27 februari 2009). Brussels: EC, 2008.
 • Healthy Schools.About Healthy Schools. http: //www.healthyschools.gov.uk/About.aspx(geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009a.
 • Healthy Schools.Aims. http: //www.healthyschools.gov.uk/About-Aims.aspx (geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009b.
 • Healthy Schools.Achieving National Healthy School Status. http: //www.healthyschools.gov.uk/About-Achieving.aspx (geraadpleegd 27 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009c.
 • Healthy Schools.Themes. http: //www.healthyschools.gov.uk/Themes/Default.aspx (geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009d.
 • Leurs M.A collaborative approach to tailored whole-school health promotion: the schoolBeat study. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008.
 • Leurs MT, Schaalma HP, Jansen MW, Mur-Veeman IM, St. Leger LH, Vries N de.Development of a collaborative model to improve school health promotion in the Netherlands. Health Promot Int, 2005; 20: 296-305.
 • NIGZ, Gezondheidsinstituut NIGZ.Nederland coördinator Europees netwerk gezonde scholen. Persbericht 18 december 2007. http: //www.nigz.nl/index.cfm?act=actueel.persitem&id=348 (geraadpleegd 23 februari 2009). Woerden: NIGZ, 2007c.
 • NIGZ, Gezondheidsinstituut NIGZ.Europees project voor preventie van overgewicht in onderwijs van start. http: //www.nigz.nl/index.cfm?act=nbarchief.editie&zoekstring=heps&editie=225#art2083 (geraadpleegd 19 maart 2009). Woerden: NIGZ, 2008c.
 • NISB, Nationaal Instituut Sport en Bewegen.Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Settingplannen voor de aandachtsgebieden wijk, zorg en werk. 2007.
 • Paulus P.Mit Gesundheit gute Schule machen. Eine nationale Allianz für nachhaltige Schulgesundheid und Bildung. http: //www.anschub.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F0A-8C90AACD/anschub/Anschub.de-mit_Gesundheit_gute_Schule_machen1.pdf (geraadpleegd 16 september 2005). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2005.
 • Resnick MD, Bearman PS, Blum RW, Bauman KE, Harris KM, Jones J, et al.Protecting adolescents from harm: Findings from the national longitudinal study on adolescent health. Journal of the American Medical Association, 1997; 278: 823-32.
 • Rijks H (red.).De atlas van het onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 2008.
 • Schrijvers CTM, Schoemaker CG (red.). Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. RIVM-rapport nr. 270232001. Bilthoven: RIVM,2008; 85-107.
 • Schrijvers CTM, Schuit AJ. Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie. RIVM-rapport nr. 270372001. Bilthoven,2010.
 • Schrijvers CTM, Storm I. Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Een beschrijving van beleidsmaatregelen binnen en buiten de volksgezondheidssector. Bilthoven: RIVM,2009.
 • SHE network, Schools for Health in Europe network. Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health).17 juni 2009. Better schools through health: the Third European Conference on Health Promoting Schools. 15-17 June. Vilnius, Lithuania2009c.
 • SHE network, Schools for Health in Europe Network.HEPS project. http: //www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=esite.tonen&pagina=31 (geraadpleegd 23 februari 2009). Woerden: NIGZ, 2009a.
 • SHPSU, Scottish Health Promoting Schools Unit.Being Well – Doing Well. A framework for health promoting schools in Scotland. Dundee: SHPSU, 2004.
 • SHPSU, Scottish Health Promoting Schools Unit.Health Promoting Schools in Scotland: A partnership approach: Strategic Plan 2006-08. Glasgow: LTS, 2006.
 • Stewart-Brown S.What is the evidence on school health promotion in improving health or preventing disease and, specifically, what is the effectiveness of the health promoting schools approach? http: //www. euro.who.int/document/e88185.pdf (geraadpleegd 5 december 2006). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe / Health Evidence Network report, 2006.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Kaderbrief 2007-2011: visie op gezondheid en preventie. Den Haag: VWS, 2007j.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Programma Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010. Den Haag,2008d.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.De kracht van sport. Den Haag, 2008p.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. Den Haag, 2008q.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsbrief bij beleidsplan SEGV. Aanvulling op beleidsplan SEGV van 22 december 2008. Den Haag,2009h.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

EU
Europese unie
GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
NIGZ
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
URL: http://www.nigz.nl
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Thema-insituten
Thema-insituten
Thema-instituten of gezondheidsbevorderende instellingen (GBI's) zijn landelijke expertisecentra op het terrein van de thema's roken, sport en bewegen, ongevallen en veiligheid, voeding en overgewicht, alcohol- en druggebruik, depressie/psychische problematiek, interculturalisatie en etnische minderheden, hiv/aids en andere soa, seksuele gezondheid, en seksuele geaardheid. De negen thema-instituten zijn: SOA Aids NL; Stichting Consument en Veiligheid; STIVORO; Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB); Trimbos-instituut; Rutgers Nisso Groep; Voedingscentrum; Schorer; en Pharos.
WHO
World Health Organization
Wereldgezondheidsorganisatie. URL: http://www.who.int
WHO-Europa
Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
URL: http://www.euro.who.int/
Wpg
Wet publieke gezondheid