Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Preventie op school

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

In dit onderwerp vindt u overkoepelende informatie over preventie op school. U kunt bij de volgende onderwerpen ook informatie over preventie op school vinden: roken, preventie van overmatig alcoholgebruik, welke vormen gericht op preventie van voeding, inhoudelijke samenhang tussen gezondheidsbevorderende interventies en preventie gericht op de jeugd.

Kort en bondig

Doel en organisatie

Bereik en effectiviteit

Kijk ook eens bij:

.

Bronnen en Literatuur

Literatuur

 • Berg M van den, Schoemaker CG (red.). Effecten van preventie. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport nr. 270061007. Bilthoven: RIVM,2010.
 • Berg M van den, Schoemakers CG.Effecten van preventie. Deelrapport van de VTV 2010. Van gezond naar beter. Bilthoven: RIVM, 2010.
 • Bos V, De Jongh DM, Paulussen TGWM.Gezondheidsbevordering en preventie in het onderwijs. Stand van zaken, effectiviteit en ervaringen van GGD’en en scholen. Bilthoven, 2010.
 • De Jongh DM, Bos V (red.).Handleiding Gezonde School. Basisonderwijs. Bilthoven, 2010.
 • DH, Department of Health.Choosing Health: Making healthy choices easier. London: The Stationary Office, 2004b.
 • EC, Europese Commissie.De Commissie trekt 90 miljoen euro per jaar uit voor een schoolfruitregeling. Brussel, 9 november 2008. http: //europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/1739&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en (geraadpleegd 23 februari 2009). Brussel: Europese Commissie, 2008c.
 • European Pact for Mental Health and Well-being.EU High-level conference “Together for mental health and well-being”, Brussels 12-13 June 2008. http: //ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf (geraadpleegd 27 februari 2009). Brussels: EC, 2008.
 • Healthy Schools.About Healthy Schools. http: //www.healthyschools.gov.uk/About.aspx(geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009a.
 • Healthy Schools.Aims. http: //www.healthyschools.gov.uk/About-Aims.aspx (geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009b.
 • Healthy Schools.Achieving National Healthy School Status. http: //www.healthyschools.gov.uk/About-Achieving.aspx (geraadpleegd 27 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009c.
 • Healthy Schools.Themes. http: //www.healthyschools.gov.uk/Themes/Default.aspx (geraadpleegd 23 februari 2009). Londen: DCSF/DH, 2009d.
 • Leurs M.A collaborative approach to tailored whole-school health promotion: the schoolBeat study. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008.
 • Leurs MT, Schaalma HP, Jansen MW, Mur-Veeman IM, St. Leger LH, Vries N de.Development of a collaborative model to improve school health promotion in the Netherlands. Health Promot Int, 2005; 20: 296-305.
 • NIGZ, Gezondheidsinstituut NIGZ.Nederland coördinator Europees netwerk gezonde scholen. Persbericht 18 december 2007. http: //www.nigz.nl/index.cfm?act=actueel.persitem&id=348 (geraadpleegd 23 februari 2009). Woerden: NIGZ, 2007c.
 • NIGZ, Gezondheidsinstituut NIGZ.Europees project voor preventie van overgewicht in onderwijs van start. http: //www.nigz.nl/index.cfm?act=nbarchief.editie&zoekstring=heps&editie=225#art2083 (geraadpleegd 19 maart 2009). Woerden: NIGZ, 2008c.
 • NISB, Nationaal Instituut Sport en Bewegen.Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Settingplannen voor de aandachtsgebieden wijk, zorg en werk. 2007.
 • Paulus P.Mit Gesundheit gute Schule machen. Eine nationale Allianz für nachhaltige Schulgesundheid und Bildung. http: //www.anschub.de/cps/rde/xbcr/SID-0A000F0A-8C90AACD/anschub/Anschub.de-mit_Gesundheit_gute_Schule_machen1.pdf (geraadpleegd 16 september 2005). Gütersloh: Bertelsmann Stiftung, 2005.
 • Resnick MD, Bearman PS, Blum RW, Bauman KE, Harris KM, Jones J, et al.Protecting adolescents from harm: Findings from the national longitudinal study on adolescent health. Journal of the American Medical Association, 1997; 278: 823-32.
 • Rijks H (red.).De atlas van het onderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff Uitgevers, 2008.
 • Schrijvers CTM, Schoemaker CG (red.). Spelen met gezondheid. Leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. RIVM-rapport nr. 270232001. Bilthoven: RIVM,2008; 85-107.
 • Schrijvers CTM, Schuit AJ. Middelengebruik en seksueel gedrag van jongeren met een laag opleidingsniveau. Aangrijpingspunten voor preventie. RIVM-rapport nr. 270372001. Bilthoven,2010.
 • Schrijvers CTM, Storm I. Naar een integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Een beschrijving van beleidsmaatregelen binnen en buiten de volksgezondheidssector. Bilthoven: RIVM,2009.
 • SHE network, Schools for Health in Europe network. Vilnius resolutie: betere scholen door gezondheid (better schools through health).17 juni 2009. Better schools through health: the Third European Conference on Health Promoting Schools. 15-17 June. Vilnius, Lithuania2009c.
 • SHE network, Schools for Health in Europe Network.HEPS project. http: //www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=esite.tonen&pagina=31 (geraadpleegd 23 februari 2009). Woerden: NIGZ, 2009a.
 • SHPSU, Scottish Health Promoting Schools Unit.Being Well – Doing Well. A framework for health promoting schools in Scotland. Dundee: SHPSU, 2004.
 • SHPSU, Scottish Health Promoting Schools Unit.Health Promoting Schools in Scotland: A partnership approach: Strategic Plan 2006-08. Glasgow: LTS, 2006.
 • Stewart-Brown S.What is the evidence on school health promotion in improving health or preventing disease and, specifically, what is the effectiveness of the health promoting schools approach? http: //www. euro.who.int/document/e88185.pdf (geraadpleegd 5 december 2006). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe / Health Evidence Network report, 2006.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Kaderbrief 2007-2011: visie op gezondheid en preventie. Den Haag: VWS, 2007j.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Programma Meedoen allochtone jeugd door sport 2006-2010. Den Haag,2008d.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.De kracht van sport. Den Haag, 2008p.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Beleidskader Sport, Bewegen en Onderwijs. Den Haag, 2008q.
 • VWS, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beleidsbrief bij beleidsplan SEGV. Aanvulling op beleidsplan SEGV van 22 december 2008. Den Haag,2009h.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

EU
Europese unie
GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
NIGZ
Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (opgeheven)
OCW
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw
Thema-insituten
Thema-insituten
Thema-instituten of gezondheidsbevorderende instellingen (GBI's) zijn landelijke expertisecentra op het terrein van de thema's roken, sport en bewegen, ongevallen en veiligheid, voeding en overgewicht, alcohol- en druggebruik, depressie/psychische problematiek, interculturalisatie en etnische minderheden, hiv/aids en andere soa, seksuele gezondheid, en seksuele geaardheid. De negen thema-instituten zijn: SOA Aids NL; Stichting Consument en Veiligheid; STIVORO; Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB); Trimbos-instituut; Rutgers Nisso Groep; Voedingscentrum; Schorer; en Pharos.
WHO
World Health Organization
Wereldgezondheidsorganisatie. URL: http://www.who.int
WHO-Europa
Regionaal Bureau voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
URL: http://www.euro.who.int/
Wpg
Wet publieke gezondheid