Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid
Epilepsie

Epilepsie samengevat

Epilepsie is hersenaandoening met epileptische aanvallen

Epilepsie is een aandoening van de hersenen, gekenmerkt door onvoorspelbare epileptische aanvallen. De prognose en behandeling zijn afhankelijk van de epilepsievorm. De sterfte onder patiënten met epilepsie is ruim drie keer zo hoog als in de algemene bevolking en bij patiënten jonger dan twintig jaar bijna acht keer zo hoog. De laatste twintig jaar is de diagnostiek van epilepsie door allerlei technische ontwikkelingen sterk verbeterd. Deze hebben echter geen invloed op de genezing van epilepsie. Epilepsie wordt vooral met anti-epileptica behandeld.

Meer dan helft van epilepsievormen heeft genetische basis

Meer dan de helft van alle epilepsievormen heeft een genetische basis, vooral idiopathische epilepsie. Laesies in de hersenen vergroten de kans op symptomatische epilepsie. Bekende oorzaken daarvan zijn onder andere beroerte, zuurstoftekort in de hersenen en infecties.

Incidentie van epilepsie in Nederland naar schatting 30 per 100.000

Het aantal nieuwe gevallen van epilepsie per jaar in Nederland wordt geschat op 30 per 100.000 mensen van veertien jaar of ouder. Op een willekeurig moment in het jaar worden meer dan 80.000 mensen behandeld voor epilepsie. Binnen de huisartspopulatie waren er op 1 januari 2007 naar schatting ongeveer 113.000 mensen met epilepsie. Het werkelijke aantal is waarschijnlijk hoger, omdat de huisarts epilepsie bij mensen met een hersenbeschadiging niet altijd herkent. In 2010 stierven 229 patiënten met epilepsie als primaire doodsoorzaak. De sterfte door epilepsie neemt toe met de leeftijd. De aan epilepsie toegeschreven sterfte is in de periode 1980-2009 niet duidelijk veranderd.

Prevalentie bleef tussen 1990 en 2007 vrij stabiel

De prevalentie van epilepsie is vrij stabiel gebleven tussen 1990 en 2007. De prevalentie in Nederland is vergelijkbaar met die van andere ontwikkelde landen. Bij mensen met een lage sociaaleconomische status komt epilepsie vaker voor dan bij mensen met een hoge sociaaleconomische status.

Aantal mensen met epilepsie stijgt waarschijnlijk tussen 2007-2025

Op basis van demografische ontwikkelingen zal het absolute aantal tussen 2007 en 2025 naar verwachting met 16,5% stijgen. Ontwikkelingen in de neonatologie en de preventie en behandeling van beroerte hebben mogelijk ook invloed op de omvang van epilepsie. De richting daarvan is op dit moment niet te voorspellen. Men verwacht in de toekomst een afname van het aantal nieuwe gevallen op kinderleeftijd en een toename van het aantal gevallen op hogere leeftijd.

Ruim 250 miljoen euro naar zorg voor epilepsie in 2007

De kosten van de zorg voor epilepsie bedroegen 251 miljoen euro in 2007. Dat kwam overeen met 0,3% van de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Van de kosten voor epilepsie werd het grootste deel (71%) besteed aan de sector ziekenhuiszorg en medisch-specialistische zorg.

.
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.17, 23 juni 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.