Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Psychische stoornissen

Psychische stoornissen zijn in de ICD-9 opgenomen in hoofdgroep 5 (code 290-319). Er zijn drie subgroepen in deze hoofdgroep: de psychosen (code 290-299), persoonlijkheidsstoornissen en overige niet-psychotische stoornissen (code 300-316) en zwakzinnigheid (317-319).

Voor een beschrijving in het Kompas zijn de volgende stoornissen geselecteerd: dementie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, afhankelijkheid van alcohol, drugs of andere middelen, verstandelijke beperking, overspannenheid en burn-out, schizofrenie, gedragsstoornissenADHD en autisme. Het Downsyndroom wordt beschreven in de hoofdgroep aangeboren afwijkingen. Suïcide komt aan de orde bij zelftoegebracht letsel.

Kijk ook eens bij:

.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

ICD-9
International Classification of Diseases, ninth revision