Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Psychische stoornissen

Psychische stoornissen zijn in de ICD-9 opgenomen in hoofdgroep 5 (code 290-319). Er zijn drie subgroepen in deze hoofdgroep: de psychosen (code 290-299), persoonlijkheidsstoornissen en overige niet-psychotische stoornissen (code 300-316) en zwakzinnigheid (317-319).

Voor een beschrijving in het Kompas zijn de volgende stoornissen geselecteerd: dementie, stemmingsstoornissen, angststoornissen, afhankelijkheid van alcohol, drugs of andere middelen, verstandelijke beperking, overspannenheid en burn-out, schizofrenie, gedragsstoornissenADHD en autisme. Het Downsyndroom wordt beschreven in de hoofdgroep aangeboren afwijkingen. Suïcide komt aan de orde bij zelftoegebracht letsel.

Kijk ook eens bij:

.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

ICD-9
International Classification of Diseases, ninth revision