Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Dikkedarmkanker

Op 27 november 2014 is volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. De inhoud van vijf websites, waaronder deze, wordt  geleidelijk naar deze nieuwe website overgezet. Hierbij wordt soms actuelere informatie op de nieuwe website geplaatst. De informatie over Dikkedarmkanker is al overgezet naar de nieuwe website.

Kort en bondig

De ziekte en de determinanten

Omvang van het probleem

Preventie en zorg

Kijk ook eens bij andere websites:

.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Literatuur

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

BMI
Body Mass Index
Maat voor (over)gewicht in kg/(lengte in m2).
BMI
Body Mass Index
een maat om te bepalen of er sprake is van overgewicht
CT
Computer tomography
Röntgentechniek waarbij een computerprogramma meerdere afbeeldingen van het lichaam combineert tot dwarsdoorsneden of driedimensionale beelden van organen/weefsels.
DNA
Desoxyribo nucleic acid
Desoxyribonucleïnezuur. De drager van erfelijke informatie in alle bekende organismen.
EU
Europese unie
FAP
Familiaire Adenomateuze Polyposis
Erfelijke aandoening waarbij talrijke goedaardige gezwellen (poliepen) in de darmen ontstaan..
FCC
Familiair Colorectaal Carcinoom
FOBT
Fecal Occult Blood Test
Test bij dikkedarmkankerscreening.
HNPCC
Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer
Erfelijke vorm van darmkanker.
IBD
Inflammatory Bowel Disease
ICD
International Classification of Diseases
Internationale classificatie van ziekten.
iFOBT
immunochemische fecaal occult bloedtest
Bloedtest dikkedarmkankerscreening.
MDL
Maag-, darm- en leverziekten
NKR
NKR
Nederlandse Kanker Registratie (Dutch Cancer Registry)
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. URL ledenlijst van de OECD: http://www.oecd.org/document/58/0,3746,en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.html
Relatieve 5-jaarsoverleving
Relatieve 5-jaarsoverleving
De kans dat iemand vijf jaar na diagnose van een bepaalde ziekte niet aan die ziekte overleden is. Deze kans wordt geschat door deling van de geobserveerde overleving (onafhankelijk van doodsoorzaak) van de patiëntengroep gedeeld door de verwachte overleving van een groep met een zelfde leeftijds- en geslachtsopbouw uit de algemene populatie (op basis van sterftetafels van de algemene bevolking).
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
StOET
Stichting voor de Opsporing van Erfelijke Tumoren
URL: http://www.stoet.nl/
TNM
Tumor, Node, Metastase
Anatomische classificatie van tumoren, gebaseerd op de grootte van de primaire tumor, de aanwezigheid van aangedane lymfknopen en de aanwezigheid van eventuele metastasen. De classificatie is ontwikkeld door de International Union Against Cancer (UICC).
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Definities

LMR
Landelijke Medische Registratie (National Medical Register, Prismant)
Standaardisatie
Het vergelijkbaar maken van cijfers (bijvoorbeeld sterftecijfers) die betrekking hebben op verschillende jaren of populaties, door rekening te houden met verschillen in bijvoorbeeld leeftijdsverdeling. Een veel gebruikte methode is zogenaamde 'directe standaardisatie', die de leeftijdsspecifieke cijfers van een populatie (de 'indexpopulatie') toepast op de leeftijdsverdeling van een gekozen 'standaardpopulatie'.