Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid
Borstkanker
Omvang van het probleem

Hoe vaak komt borstkanker voor en hoeveel mensen sterven eraan?

Borstkanker is meest voorkomende kanker bij vrouwen

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2011 bedroeg het aantal nieuwe gevallen (incidentie) van een invasieve vorm van borstkanker 1,66 per 1.000 vrouwen (zie figuur 1). Dit komt overeen met 13.987 nieuwe gevallen. Vrouwen die kanker in beide borsten krijgen, worden tweemaal geregistreerd (Bron: IKNL). Van de nieuwe patiënten met borstkanker heeft ongeveer 6% al eerder een invasieve tumor in de andere borst gehad (IKZ, 2005).

Bij vrouwen jonger dan 25 jaar komt borstkanker vrijwel niet voor. Boven de 25 jaar stijgt de incidentie met de leeftijd (zie figuur 1).

Bijna 100.000 vrouwen met borstkanker

Op 1 januari 2011 waren er 99.265 vrouwen met borstkanker. Dit komt overeen met 11,8 per 1.000 vrouwen. Het betreft hier de 10-jaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal vrouwen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2011) borstkanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven is (Bron: IKNL).

In 2012 ruim 3.000 vrouwen overleden aan borstkanker

In 2012 zijn 3.197 vrouwen overleden aan borstkanker. Dit komt overeen met 37,9 per 100.000 vrouwen. Borstkanker is voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 30-59 jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek).

Borstkanker veroorzaakt veel ziektelast

Borstkanker bij vrouwen veroorzaakt veel ziektelast. In de top tien van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaken bij vrouwen neemt borstkanker in 2011 de zesde plaats in. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte.

Het grootste deel (70%) van de door borstkanker veroorzaakte ziektelast wordt gevormd door de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren).

Zie ook: Icoon: Interne link naar documentWelke ziekten veroorzaken de grootste ziektelast?

 

Figuur 1: Incidentie van borstkanker naar leeftijd in 2011 (Bron: IKNL).

Incidentie borstkanker per 1.000 in 2011

Borstkanker komt ook voor bij mannen

Niet alleen vrouwen krijgen borstkanker. Op 1 januari 2011 waren er 579 mannen met borstkanker (prevalentie) en in 2011 kregen 83 mannen de diagnose borstkanker (incidentie) (Bron: IKNL). In 2012 overleden 33 mannen aan borstkanker (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek).

 

Meer achtergrondcijfers

Borstkanker: incidentie, prevalentie en sterfte naar leeftijd (Excel; 116 Kb)

Icoon: detaildocumentBeschrijving van gebruikte bronnen

Naar boven

.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Literatuur

  • IKZ, Integraal Kankercentrum Zuid.Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie. Eindhoven: IKZ, 2005.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

DALY
Disability-Adjusted Life-Year
Maat voor ziektelast ('burden of disease') in een populatie (uitgedrukt in tijd); opgebouwd uit het aantal verloren levensjaren (door vroegtijdige sterfte), en het aantal jaren geleefd met gezondheidsproblemen (bijvoorbeeld een ziekte), gewogen voor de ernst hiervan (ziektejaarequivalenten). In deze maat komen drie belangrijke aspecten van de volksgezondheid terug, te weten 'kwantiteit' (levensduur) en 'kwaliteit' van leven, en het aantal personen dat een effect ondervindt.
IKNL
Integraal Kankercentrum Nederland
Telefoon: 088 – 2346000. Nadere informatie over onze locaties en afdelingen vindt u op: www.iknl.nl .

Definities

10-jaarsprevalentie
Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.
Incidentie
Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.
Prevalentie
Het aantal gevallen of personen met een bepaalde ziekte op een bepaald moment (punt-prevalentie) of in een bepaalde periode, bijvoorbeeld per jaar (periode-prevalentie), absoluut of relatief.
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.17, 23 juni 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.