Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid
Borstkanker
Omvang van het probleem

Hoe vaak komt borstkanker voor en hoeveel mensen sterven eraan?

Ongeveer 94.000 vrouwen met borstkanker

Het aantal vrouwen met borstkanker (prevalentie) op 1 januari 2008 wordt op basis van de registratie in de IKA-regio geschat op 11,3 per 1.000 vrouwen (absoluut 94.000). Het betreft hier de 10-jaarsprevalentie. Dit wil zeggen het aantal vrouwen dat in de loop van de tien jaar voorafgaand aan de peildatum (1 januari 2008) borstkanker heeft gekregen en op de peildatum nog in leven is.

Borstkanker is meest voorkomende kanker bij vrouwen

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. In 2008 bedroeg het aantal nieuwe gevallen (incidentie) van een invasieve vorm van borstkanker 1,56 per 1.000 vrouwen (absoluut 13.005 nieuwe gevallen). Vrouwen die kanker in beide borsten krijgen worden tweemaal geregistreerd (Bron: NKR). Van de nieuwe patiënten met borstkanker heeft ongeveer 6% al eerder een invasieve tumor in de andere borst gehad (IKZ, 2005).

In 2008 was 89% van de gediagnosticeerde gevallen van borstkanker van het invasieve type. In 5% van de gediagnosticeerde gevallen bevond de borstkanker zich in stadium IV en was dus alleen palliatief te behandelen.

Zie ook: Wat is borstkanker en wat is het beloop?

Gemiddelde leeftijd bij diagnose ongeveer 60 jaar

Bij vrouwen jonger dan 25 jaar komt borstkanker vrijwel niet voor. Boven de 25 jaar stijgt de incidentie met de leeftijd. Na de leeftijd van 65 jaar is de incidentie redelijk constant. De gemiddelde leeftijd op het moment van diagnose is circa 60 jaar.

Icoon: detaildocumentPrevalentie, incidentie en sterfte naar leeftijd en geslacht

In 2009 ruim 3.000 vrouwen overleden aan borstkanker

In 2009 overleden 38,1 per 100.000 vrouwen aan borstkanker (absoluut 3.180 vrouwen). Borstkanker is voor vrouwen in de leeftijdsklasse van 30-59 jaar één van de belangrijkste doodsoorzaken (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek).

Borstkanker komt ook voor bij mannen

Niet alleen vrouwen krijgen borstkanker. In 2008 werd bij 92 mannen een invasieve vorm van borstkanker vastgesteld (bron: NKR). In 2009 overleden 23 mannen aan borstkanker (bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek).

Meer recente gegevens beschikbaar

Recentere gegevens naar leeftijd en geslacht zijn te vinden in:

Icoon: detaildocumentIncidentie, prevalentie en sterfte.

Borstkanker veroorzaakt veel ziektelast

De totale ziektelast veroorzaakt door borstkanker bij vrouwen bedroeg 81.900 DALY’s in 2007. In de top tien van ziekten die de grootste ziektelast veroorzaken bij vrouwen neemt borstkanker hiermee de zesde plaats in. De DALY is een samengestelde maat voor gezondheidsverlies en is opgebouwd uit twee componenten: de jaren verloren door vroegtijdige sterfte en de jaren geleefd met ziekte, rekening houdend met de ernst van de ziekte.

Het grootste deel (71%) van de door borstkanker veroorzaakte ziektelast wordt gevormd door de jaren verloren door vroegtijdige sterfte (verloren levensjaren).

Zie ook: object_document_1Welke ziekten veroorzaken de grootste ziektelast?

Voor regionale verschillen zie:

Icoon: ZorgatlasAantal invasieve borsttumoren per GGD-regio (2006-2009)

Icoon: ZorgatlasSterfte aan borstkanker per GGD-regio (2007-2010)

.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Literatuur

  • IKZ, Integraal Kankercentrum Zuid.Van meten naar weten; 50 jaar kankerregistratie. Eindhoven: IKZ, 2005.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

IKA
Integraal Kankercentrum Amsterdam

Definities

10-jaarsprevalentie
Het aantal mensen dat op 1 januari van een bepaald jaar nog in leven is en bij wie in de 10 jaar daaraan voorafgaand, de ziekte is gediagnosticeerd. Gebruikelijke maat in kankerregistratie.
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.15, 20 maart 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.