Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Infectieziekten van het maagdarmkanaal

Eind 2014 is de Volksgezondheidenzorg.info gelanceerd. Deze website voegt vijf websites samen: Nationale Atlas Volksgezondheid (Zorgatlas), Nationaal Kompas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens. De inhoud van deze websites wordt geleidelijk overgezet. Als het onderwerp al is overgezet dan is (geactualiseerde) informatie te vinden via deze link. Als dat niet het geval is, kunt u hier voorlopig de meeste recente informatie vinden.

Kort en bondig

De ziekte, de determinanten en de zorg voor de patiënt

Omvang van het probleem

Geografische verschillen

Kijk ook eens bij andere websites:

.

Bronnen en Literatuur

Bronnen

Literatuur

 • Asten L van, Siebenga J, Wijngaard CC van den, Verheij R, Vliet H van, Kretzschmar M, et al.Unexplained gastroenteritis illness and deaths in the elderly are associated with norovirius epidemics. Epidemiology, 2011; accepted.
 • Blaser MJ, Smith PD, Ravdin JI, Greenberg HB, Guerrant RL (eds).Infections of the gastrointestinal tract. New York: Raven Press, 1995.
 • Brandhof WE van den, Wit GA de, Wit MAS de, Duynhoven YTHP van.Costs of gastroenteritis in The Netherlands. Epidemiol. Infect., 2004; 132: 211-221.
 • Donker GA.Continue Morbiditeits Registratie Peilstations Nederland 2009. Utrecht: NIVEL, 2010.
 • Doorduyn Y, Brandhof WE van den, Duynhoven YTHP van, Breukink BJ, Wagenaar JA, Pelt VAN.Risk factors for indigenous Campylobacter jejuni and Campylobacter coli infections in The Netherlands: a case-control study. Epidemiol Infect, 2010b; 138(10): 1391-1404.
 • Doorduyn Y, Brandhof WE van den, Duynhoven YTHP van, Wannet WJB, Pelt W van.Risk factors for Salmonella Enteritidis and Typhimurium (DT104 and non-DT104) infections in The Netherlands: predominant roles for raw eggs in Enteritidis and sandboxes in Typhimurium infections. Epidemiol Infect, 2006b; 134: 617-626.
 • Doorduyn Y, Pelt W van, Havelaar AH.The burden of infectious intestinal disease (IID) in the community - a survey of self-reported IID in the Netherlands. Epidemiology and Infection, 2011; accepted.
 • EFSA, European Food Safety Authority.Trends and Sources of Zoonoses and Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in the European Union in 2008 http: //www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1496.pdf. Parma: EFSA, 2010.
 • EFSA, European Food Safety Authority. The European Union Summary Report on Trends and Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne Outbreaks in 2009. EFSA Journal,2011; 9(3).
 • Fischer IST.International trends in salmonella serotypes 1998-2003 – a surveillance report from the Enter-net international surveillance network. Euroroundup, 2004; 9(11): 9-10.
 • Flint JA, Van Duynhoven YT, Angulo FJ, DeLong SM, Braun P, Kirk M, et al.Estimating the burden of acute gastroenteritis, foodborne disease, and pathogens commonly transmitted by food: an international review. Clin Infect Dis, 2005; 41(5).
 • Goosen ESM, Hoogenboom-Verdegaal AMM, Bartelds AIM, Sprenger MJW, Borgdorff MW. Incidentie van gastro-enteritis in huisartsenpeilstations in Nederland, 1992-1993. RIVM-rapport nr. 149101012. Bilthoven: RIVM,1995.
 • Helms M, Vastrup P, Gerner-Smidt P, Molbak K.Short and long term mortality associated with foodborne bacterial gastrointestinal infections: registry based study. BMJ, 2003; 326(7385): 357-361.
 • Hoeymans N, Melse JM, Schoemaker CG (red.). Gezondheid en determinanten. Deelrapport van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2010 Van gezond naar beter. RIVM-rapport nr. 270061006. Bilthoven: RIVM,2010.
 • Jonge R de, Pelt W van.Bejaarden, bavarois en pathogene bacteriën. Infectieziekten Bulletin, 2001; 12(12): 451-456.
 • LCI/CIb/RIVM.Botulisme. LCI november 2003, laatst gewijzigd november 2010. http: //www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/botulisme/index.jsp. Bilthoven, 2010a.
 • LCI/CIb/RIVM.Brucellose. LCI, oktober 2007. Laatst gewijzigd februari 2009. http: //www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/Brucellose/index.jsp. Bilthoven, 2010b.
 • Lindesmith L, Moe C, Marionneau S, Ruvoen N, Jiang X, Lindblad L.Human susceptibility and resistance to Norwalk virus infection. Nature Medicine, 2003; 9(5): 548-553.
 • Lopman B, Vennema H, Kohli E, Pothier P, Sanchez A, Negredo A, et al.Increase in viral gastroenteritis outbreaks in Europe and epidemic spread of new norovirus variant. Lancet, 2004; 363: 682-688.
 • Pelt W van, Friesema I, Doorduyn Y, Jager C de, Duynhoven Y van.Trends in Gastro-enteritis in Nederland. Notitie met betrekking tot 2007. RIVM-rapport nr. 210221001. 2009.
 • Slobbe LCJ, Smit JM, Groen J, Poos MJCC, Kommer GJ Kosten van ziekten in Nederland 2007. Trends in de Nederlandse zorguitgaven 1999-2010. Bilthoven: RIVM,2011.
 • Verhoef L, Depoortere E, Boxman I, Duizer E, Duynhoven Y van, Harris J, et al.Emergence of new norovirus variants on spring cruise ships and prediction of winter epidemics. Emerging Infectious Diseases, 2008; 14(2): 238-243.
 • Wit MAS de, Hoogenboom-Verdegaal AMM, Goosen ESM, Sprenger MJW, Borgdorff MW. Een bevolkingsonderzoek in vier regio's in Nederland naar incidentie en ziektelast van gastro-enteritis en van Campylobacter en Salmonella infectie. RIVM-rapport nr. 149101014. Bilthoven: RIVM,1996.
 • Wit MAS de, Koopmans MPG, Blij JF van der, Duynhoven YTHP van.Hospital admissions for rotavirus in the Netherlands. Clin Infect Dis 2000a; 3: 698-704.
 • Wit MAS de, Koopmans MPG, Kortbeek LM, Leeuwen WJ van, Bartelds AIM, Duynhoven YTHP van.Gastroenteritis in general practices in the Netherlands. Emerg Infect Dis 2001a; 7: 82-91.
 • Wit MAS de, Koopmans MPG, Kortbeek LM, Wannet WJB, Vinjé J, Leusden F van.Sensor, a population-based cohort study on gastroenteritis in the Netherlands: incidence and aetiology. Am J Epidemiol 2001b; 154: 666-74.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

ECDC
The European Centre for Disease Prevention and Control
Europees Centrum voor Ziektepreventie en –bestrijding. URL: http://ecdc.europa.eu
EHEC
Enterohemorragische E. coli
Variant van de darmbacterie E. coli die darmbloedingen en ernstige nierklachten veroorzaakt.
EU
Europese unie
EU27
De 27 landen die van 1 januari 2007 tot en met 1 juli 2013 de Europese Unie vormden.
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden.
GGD
Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst
ICD
International Classification of Diseases
Internationale classificatie van ziekten.
ICD-10
International Classification of Diseases, tenth revision
ICD-9
International Classification of Diseases, ninth revision
ICD-9
International Classification of Diseases, ninth revision
ICPC
International classification of primary care
NIVEL
Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg
URL: http://www.nivel.nl
nVWA
nVWA
nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit http://www.vwa.nl/
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
STEC
Shigatoxine producerende E. coli
VWS
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
URL: www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws
WHO
World Health Organization
Wereldgezondheidsorganisatie. URL: http://www.who.int

Definities

Comorbiditeit
Iedere combinatie van twee of meer aandoeningen bij één persoon.
Incidentie
Het aantal nieuwe gevallen van of nieuwe personen met een bepaalde ziekte in een bepaalde periode, absoluut of relatief.
Primaire doodsoorzaak
De ziekte of de gebeurtenis waarmee de aaneenschakeling van gebeurtenissen die tot de dood leidde, startte. Men spreekt hierbij wel van de onderliggende ziekte of het grondlijden (Bron: CBS).
Standaardisatie
Het vergelijkbaar maken van cijfers (bijvoorbeeld sterftecijfers) die betrekking hebben op verschillende jaren of populaties, door rekening te houden met verschillen in bijvoorbeeld leeftijdsverdeling. Een veel gebruikte methode is zogenaamde 'directe standaardisatie', die de leeftijdsspecifieke cijfers van een populatie (de 'indexpopulatie') toepast op de leeftijdsverdeling van een gekozen 'standaardpopulatie'.