Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid

Ziekten van de ademhalingswegen

Ziekten van de ademhalingswegen zijn in de ICD-9 opgenomen in hoofdgroep 8 (code 460-519). Het gaat hier om ziekten van de ademhalingswegen, van de luchtwegen en van de longen. Er zijn vier (groepen) ziekten geselecteerd voor een beschrijving in het Kompas: infecties van de lagere luchtwegen, influenza, astma en COPD. Longkanker wordt onder kanker beschreven.

Astma en COPD worden als afzonderlijke aandoeningen onderscheiden, hoewel het beide obstructieve longziekten zijn en qua symptomen, ontstaan en beloop sterke overlap vertonen. Vóór 1991 gebruikte men voor astma en COPD dan ook de term CARA, Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoeningen. De pathofysiologie van de luchtwegobstructie bij astma en COPD is echter verschillend. Daarom worden astma en COPD in het Kompas afzonderlijk beschreven.

Omvang van het probleem

.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

COPD
Chronic obstructive pulmonary disease
Chronische obstructieve longziekten.