Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid
Ziekten en aandoeningen
Aan welke ziekten gaan veel levensjaren verloren?

Meeste levensjaren gaan verloren aan longkanker en coronaire hartziekten

De ziekten en aandoeningen met het grootste aantal verloren levensjaren in 2011 waren longkanker en coronaire hartziekten (zie tabel 1). Ook beroerte, dikkedarmkanker, COPD, borstkanker, dementie en suïcide hebben meer dan 50.000 verloren levensjaren in 2011 en staan hoog in de lijst van ziekten waaraan veel levensjaren verloren gaan.

Voor achterliggende sterftecijfers en bronnen, zie:

Icoon: detaildocumentAchtergrondcijfers bij tabel

Meer levensjaren verloren door mannen dan door vrouwen

In 2011 gingen er 1.659.077 levensjaren verloren: mannen verloren 843.380 levensjaren en vrouwen 815.698.

Voor elk sterfgeval is het aantal verloren levensjaren gelijk aan de levensverwachting die nog resteert op het moment dat iemand overlijdt. Iemand die op jongere leeftijd overlijdt, levert dus meer verloren levensjaren dan iemand die op hogere leeftijd overlijdt.

Voor de resterende levensverwachting per leeftijdsklasse in 2011 en de berekening van verloren levensjaren, zie:

Icoon: detaildocumentResterende levensverwachting en berekening verloren levensjaren

Tabel 1: Rangordeninga van aandoeningen naar het aantal verloren levensjaren (absolute aantallen) in Nederland in 2011 (Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek; gegevens bewerkt door RIVM).

a Binnen elke kolom staat de aandoening met de meeste verloren levensjaren bovenaan en met de minste onderaan. Enkele aandoeningen waarvoor het aantal verloren levensjaren zeer klein is (aandoeningen waarbij de sterfte kleiner dan tien is), zijn niet in de tabel opgenomen. Dit zijn zoönosen, zorggerelateerde infecties en antimicrobiële resistentie, RVP-ziekten, persoonlijkheidsstoornissen, angststoornissen, gedragsstoornissen, ADHD, autisme, gezichtsstoornissen, gehoorstoornissen, gebitsafwijkingen, eczeem en sportblessures.

b Het aantal verloren levensjaren aan soa betreft alleen aids. Voor sterfte aan de afzonderlijke soa zie soa.

Naar boven

.

Begrippen en afkortingen

Afkortingen

RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Bilthoven. Email: info@rivm.nl, URL: http://www.rivm.nl
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.17, 23 juni 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.