Op 27 november 2014 is de nieuwe site VolksgezondheidEnZorg.info gelanceerd. In deze site worden Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens geleidelijk samengebracht tot een compleet en overzichtelijk geheel. Op termijn zullen de oude sites verdwijnen.
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Nationaal Kompas Volksgezondheid
Levensverwachting
Omvang van het probleem

Wat is in Nederland de levensverwachting?

Levensverwachting voor mannen 79,1 en voor vrouwen 82,8

In 2012 was de levensverwachting bij geboorte 79,1 jaar voor mannen en 82,8 jaar voor vrouwen. De resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd was 18,3 jaar voor mannen en 21,2 voor vrouwen (zie figuur 1).

Vrouwen leven gemiddeld 3,7 jaar langer dan mannen

De levensverwachting bij geboorte was in 2012 voor vrouwen 3,7 jaar langer dan voor mannen. De resterende levensverwachting was voor vrouwen op iedere leeftijd groter dan voor mannen. Tot 65 jaar was het verschil groter dan 3 jaar. Met een toenemende leeftijd nam het verschil in resterende levensverwachting snel af (zie figuur 1).

Verschil in levensverwachting gevolg van kleinere sterftekansen vrouwen vanaf 65 jaar

Het verschil in levensverwachting bij geboorte tussen mannen en vrouwen is vooral een gevolg van de kleinere sterftekansen voor vrouwen van 65 jaar en ouder. Op jongere leeftijd zijn er wel verschillen in sterfte tussen mannen en vrouwen, maar deze hebben een klein effect op de levensverwachting, omdat sterfte op jonge leeftijd relatief zeldzaam is.

Overleving van vrouwen beter dan van mannen

De overleving op hogere leeftijd is voor vrouwen veel groter dan voor mannen. In figuur 2 is op iedere leeftijd aangegeven welk percentage van een hypothetisch geboortecohort nog leeft op basis van de sterfte in 2012. Het is goed te zien dat de lijnen voor mannen en vrouwen vanaf 60 jaar uit elkaar gaan lopen. Op basis van sterfte in 2012 is 72% van de vrouwen van het hypothetisch geboortecohort nog op 80-jarige leeftijd in leven. Voor mannen is dit percentage 59%.

Zie ook:

object_document_1Sterfte: wat is de huidige situatie?

Meer achtergrondcijfers en figuren

Levensverwachting: cijfers over levensverwachting, trends en ses (Excel; 277 Kb)

Vrouwen leven meer jaren in ongezondheid

De levensverwachting wordt weergegeven in jaren. Die jaren kunnen worden opgedeeld in gezonde jaren en ongezonde jaren. En hoewel vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen, leven mannen en vrouwen gemiddeld ongeveer even lang in goede gezondheid. Vrouwen hebben dus meer ongezonde jaren. Deze worden doorgaans doorgebracht in 'lichte' ongezondheid.

Zie verder:

Icoon: Interne verwijzing naar onderwerpGezonde levensverwachting

Grote regionale verschillen in levensverwachting

Zowel voor de levensverwachting bij geboorte als voor de resterende levensverwachting zien we grote verschillen tussen regio's.

Zie levensverwachting bij geboorte:

Zie resterende levensverwachting bij 65 jaar:

Figuur 1: Resterende levensverwachting naar leeftijd en geslacht in 2012 (Bron: CBS StatLine).

Resterende levensverwachting in 2012 naar leeftijd en geslacht

Figuur 2: Percentage overlevenden naar leeftijd en geslacht op basis van de sterfte in 2012 (Bron: CBS StatLine).

Percentage overlevenden in 2012 naar leeftijd en geslacht
.
Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 4.17, 23 juni 2014
© RIVM, Bilthoven / Disclaimer.